logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

De DIRECT-trial

De helft van de patiënten met diverticulitis behoudt klachten na een doorgemaakte, conservatief behandelde episode. Persisterende klachten en frequente recidieven verminderen de kwaliteit van leven en leiden tot een kostenpost in de Nederlandse zorg van € 40 tot 80 miljoen per jaar. Een electieve resectie van het aangedane colonsegment geeft mogelijk vermindering van persisterende klachten en verkleint de kans op een recidief. Daartegenover staat dat patiënten risico lopen per- en postoperatieve complicaties te ontwikkelen. Met conservatieve therapie kan een operatie worden vermeden. Beide behandelingsopties hebben duidelijke voor- en nadelen.

De DIRECT trial is een multicenter gerandomiseerde klinische studie die electieve sigmoid resectie vergelijkt met conservatieve behandeling bij patiënten met persisterende klachten na een diverticulitis episode en patiënten die lijden aan frequente recidieven. De DIRECT trial maakt deel uit van de Dutch Diverticular Disease Collaborative Study Group.

Inclusiecriteria

 1. 18-75 jaar.
 2. Persisterende buikklachten en/of frequent recidiverende diverticulitis na een geobjectiveerde (radiologie/endoscopie) episode diverticulitis.
 3. ASA I-III

Persisterende buikklachten worden gedefinieerd als:

 • Persisterende pijn in de linker onderbuik EN/OF persisterende veranderingen in het defecatiepatroon EN/OF persisterend rectaal bloedverlies.
 • Klachten moeten langer bestaan dan 3 maanden.
 • Klachten moeten gepaard gaan met afwijkingen bij radiologisch of endoscopisch onderzoek.

Frequent recidiverende diverticulitis wordt gedefinieerd als:

 • Drie of meer klinische episodes diverticulitis binnen twee jaar (waarvan minimaal 1 radiologisch/endoscopisch bewezen)
 • Minimale interval van 3 maanden tussen het recidief en de voorgaande episode van diverticulitis.

Exclusiecriteria

 1. Operatie voor diverticulitis in de voorgeschiedenis.
 2. Absolute operatie indicatie (stenose/fistel/bloeding).
 3. Colorectale maligniteit.
 4. Omstandigheden die het invullen van vragenlijsten onmogelijk maken.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:

Marguerite Stam
Tel: 033-850 1181//06-42232356
maw.stam@meandermc.nl
www.direct-trial.nl

M.A.W. Stam, arts-onderzoeker DIRECT trial

Mede namens,
B.J.M. van de Wall
Dr. W.A. Draaisma
Dr. E.C.J. Consten
Prof. dr. I.A.M.J. Broeders