logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

De FIP studie (Fissura anI Pelvic floor therapy)

Een multicenter, gerandomiseerd, niet-geblindeerd onderzoek naar de effectiviteit van bekkenbodemfysiotherapie in de behandeling van fissura ani.

De behandeling van fissura ani bestaat uit medicamenteuze en operatieve behandeling.

Acute fissura ani worden standaard medicamenteus behandeld met diltiazem-gel of ISDN, waarbij het genezingspercentage 50% is met een recidiefpercentage van 50%.

Chronische fissura ani worden in het Medisch Centrum Alkmaar standaard behandeld met het verrichten van een fissurectomie en het geven van 2 injecties botuline toxine A lateraal in de interne sfincter. Het genezingspercentage van deze ingreep ligt rond de 75%.

Laterale interne sfincterotomie kent tot op heden het grootste genezingspercentage van 95% maar kent ook een risico op permanente faecale incontinentie en wordt daarom liever niet toegepast.

Gezien deze genezingspercentages en ook het recidiefpercentage richten wij ons in deze studie op bekkenbodemfysiotherapie. Eerdere ervaring lijkt veelbelovend, maar er is nog geen bewijs voor de effectiviteit in de behandeling van fissura ani.

Het doel van dit onderzoek is of bekkenbodemfysiotherapie in combinatie met de eerder genoemde standaardbehandeling betere genezing en snellere pijnverbetering geeft ten opzichte van alleen de standaardbehandeling.

Inclusiecriteria

  1. leeftijd vanaf 18 jaar
  2. anale fissuur

Exclusiecriteria

  1. Inflammatoire darmziekte
  2. Operatieve interventie voor fissura ani
  3. HIV / AIDS
  4. Anaal abces / fistel
  5. Anale fissuren met lage sfincterspanning
  6. Maligniteit
  7. Chronische pijnmedicatie
  8. Traumatische fissuur

Proefpersonen zullen gerandomiseerd worden naar de controlegroep waarin alleen standaardbehandeling gegeven wordt of naar de interventiegroep waarin standaardbehandeling in combinatie met bekkenbodemfysiotherapie wordt gegeven.

Primair zal gekeken worden naar de genezing 8 weken na het starten van de behandeling. Secundair kijken we naar de pijnbeleving van de patiƫnten.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiƫnten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:

M.S. Dunker
Chirurg
Medisch Centrum Alkmaar
m.s.dunker@mca.nl

tel: 072 548 4444 sein 5591