logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

De LIR!C trial

Laparoscopic ileocolic resection versus infliximab treatment of recurrent distal ileitis in Crohn’s disease.

Patiënten met de ziekte van Crohn gelokaliseerd in het terminale ileum worden primair behandeld met steroïden, 5-ASA preparaten en/of immunosuppressiva. Wanneer ondanks deze behandeling de ziekteactiviteit blijft bestaan of de patiënt is overgevoelig voor een van de medicijnen, is een volgende stap in de behandeling geïndiceerd. Deze volgende stap kan therapie met anti-TNF (Infliximab) of een laparoscopische ileocoecaalresectie zijn. In de LIR!C studie worden deze twee behandelopties met elkaar vergeleken. Het doel van de LIR!C studie is het vergelijken van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een laparoscopische ileocecaalresectie in vergelijking met behandeling met infliximab.

Voor de LIR!C studie komen de volgende patiënten in aanmerking:

Inclusiecriteria

  1. Leeftijd tussen 18 en 80 jaar
  2. Recidiverende ziekte-activiteit van het terminale ileum door de ziekte van Crohn

Exclusiecriteria

  1. Ileocecaalresectie in de voorgeschiedenis
  2. Zieke deel dunne darm langer dan 40 cm (bij voorkeur op MRI gemeten)
  3. Obstructieve ziekte op basis van fibrose
  4. Comorbiditeit waarvoor infliximab geïndiceerd is
  5. ASA III en IV

Wanneer er een mogelijk geschikte kandidaat is willen wij de patiënt graag uitnodigen voor een eenmalig uitgebreid informatiegesprek over de LIR!C studie in het AMC. Tijdens dit gesprek zal de patiënt spreken met een chirurg en gastro-enteroloog tegelijkertijd en krijgt de patiënt ruim de tijd om alle vragen te stellen over beide behandelingsopties. Wanneer de patiënt instemt om mee te doen met de studie, wordt informed consent getekend en wordt er direct gerandomiseerd. De patiënt keert daarna terug naar het eigen ziekenhuis voor de behandeling met de toegewezen behandeling.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:

Joline de Groof
LIR!C studie coördinator
Email: e.j.degroof@amc.uva.nl
Tel: 020-5662860
www.ibd-amc.nl of www.liric-trial.nl