logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

(Voor de LOLA tak is de inclusie gesloten, de studie is geaccepteerd voor publicatie in de Lancet)

(Voor de DIVA tak is de inclusie nog open)

De Ladies trial

Geperforeerde diverticulitis vereist over het algemeen een spoedoperatie. Sigmoidresectie voor acute geperforeerde diverticulitis gaat echter gepaard met aanzienlijke morbiditeit (tot 50%) en mortaliteit (15 tot 25%). Een relatief nieuwe techniek zou laparoscopische lavage kunnen zijn. Onlangs werden uitstekende resultaten geboekt met laparoscopische lavage en drainage alleen, bij patiënten met purulent peritonitis. Mortaliteit en morbiditeit cijfers waren minder dan 5% en een stoma werd vermeden in de meeste patiënten. Aangezien nog steeds door de meeste chirurgen een sigmoidresectie wordt beschouwd als de standaardzorg voor geperforeerde diverticulitis en goed wetenschappelijk bewijs ontbreekt, zou de uitkomst van de ladies-trial van grote implicatie kunnen zijn. De eerste doelstelling van deze geïntegreerde trial (LOLA) is om te bepalen of laparoscopische lavage leidt tot betere klinische resultaten in vergelijking met sigmoidresectie bij patiënten met een geperforeerde diverticulitis en purulente peritonitis in termen van sterfte en morbiditeit. De tweede doelstelling (DIVA) is om te bepalen of sigmoidresectie met anastomose en ileostoma of sigmoidresectie met eindstandig colostoma de superieure benadering is bij patiënten met een geperforeerde diverticulitis en purulente ofwel fecale peritonitis in termen van stoma vrije overleving.

Inclusiecriteria

  1. Verdenking diverticulitis.
  2. Vrij lucht op CT-scan/buikoverzichtsfoto of peritonitis met diffuus lucht of vocht op de CT-scan.
  3. Leeftijd tussen 18-85 jaar.
  4. Informed consent getekend.

Exclusiecriteria

  1. Dementie.
  2. Eerdere sigmoidresectie.
  3. Steroïde behandeling >20 mg per dag.
  4. Eerdere bekkenbestraling.
  5. Preoperatieve shock: waarvoor inotropine behoefte door circulaire insufficiëntie.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:

Gijsbert Musters
Arts onderzoeker chirurgie, trialcoördinator
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Email: G.D.Musters@amc.nl
Tel: 020-5669111 > sein 59507

Prof. dr. W.A. Bemelman
Colorectaal chirurg
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Email: W.A.Bemelman@amc.nl
Tel: 020-5669111 > sein 66818

Participerende ziekenhuizen:
Te vinden op www.ladies-trial.nl > centra

Informed consent:
Te vinden op de website: www.ladies-trial.nl > downloads

Randomisatie:
Via website: www.ladies-trial.nl
Wachtwoord: à www.Ladies-trial.nl > centra Of: neem contact op met de trialcoördinator.

Meer informatie over de trial is te vinden op www.trialregister.nl onder nummer NTR2037 of op de website www.LADIES-trial.nl.