logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

Obstructief linkszijdig coloncarcinoom snapshot

Long-term outcomes of the treatment of acute left-sided malignant colonic obstruction in the Netherlands: the value of the ‘bridge-to-surgery’ strategy for high risk patients


Achtergrond

Patiënten die zich presenteren met een obstructie-ileus op basis van een obstructief linkszijdig coloncarcinoom, ondergaan van oudsher een acute resectie. In de groep patiënten met een verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 jaar en/of ASA status >2) leidt dit echter tot een postoperatieve mortaliteit van >10%. Door middel van endoscopische colonstentplaatsing aanleg van een decomprimerend colostoma kan acute resectie worden uitgesteld naar een electieve ingreep. Deze behandelstrategie wordt ‘bridge-to-surgery’ genoemd.


Doel

We verwachten dat de postoperatieve mortaliteit in de groep patiënten met een verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 jaar en/of ASA status >2) lager is in de ‘bridge-to-surgery’ groep ten opzichte van de acute resectie groep. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de oncologische uitkomsten van ‘bridge-to-surgery’ behandeling, aangezien het vermoeden bestaat dat stentplaatsing leidt tot een verhoogd risico op tumorrecidieven.


Dutch Snapshot Research Group

Bij een Snapshot onderzoek worden grote hoeveelheden data over een bepaalde behandeling in relatief korte tijd gegenereerd door een Collaborative Study Group. Het is een voornamelijk door assistenten gedragen onderzoek waarbij alle participanten binnen de Collaborative Study Group auteursrecht krijgen. Daarnaast is het voor de deelnemende assistenten mogelijk om zelf onderzoeksvragen te formuleren, die na beoordeling op wetenschappelijke inhoud, kunnen worden uitgewerkt en gepubliceerd namens de groep.


Patiënten

Alle patiënten die een resectie ondergingen voor een obstructief linkszijdig coloncarcinoom tussen januari 2009 en december 2016 worden in ieder ziekenhuis geïdentificeerd uit de DSCA registratie. Deze dataset wordt door elk individueel ziekenhuis retrospectief aangevuld met relevante data ten behoeve van het project op basis van (elektronische) statusvoering. Patiënten zelf worden niet benaderd.


Uitvoering

Een of twee AIOS/ANIOS begeleid door een staflid vullen per ziekenhuis de aanvullende gegevens in van hun DSCA-geregistreerde patiënten in een geanonimiseerde Webbased Case Record Form (CRF). De reeds geregistreerde DSCA gegevens worden aangevuld met een dataset over de lange termijn uitkomsten.


Inclusiecriteria

 • Alle patiënten die tussen 2009 en 2016 zich hebben gepresenteerd met een obstructie-ileus op basis van een obstructief linkszijdig coloncarcinoom
 • Exclusiecriteria

 • Geen


 • Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial dan kunt u contact opnemen met:


  F.J. Amelung
  Arts onderzoeker , trialcoördinator
  Afdeling Heelkunde, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  FJ.Amelung@meandermc.nl