logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

(inclusie gesloten)

Rectumcarcinoom snapshot studie:
Lange termijn chirurgische complicaties na behandeling voor rectumcarcinoom, een landelijke analyse

Doel:
De doelstelling van dit snapshot onderzoek is het in korte tijd vaststellen van de lange termijn resultaten van een landelijk cohort patiënten die een resectie ondergingen voor een rectumcarcinoom in 2011 door middel van een zogenaamde Snapshot methode.

Dutch Snapshot Research Group:
Bij een Snapshot onderzoek worden grote hoeveelheden data over een bepaalde behandeling in relatief korte tijd gegenereerd door een Collaborative Study Group. Het is een voornamelijk door assistenten gedragen onderzoek waarbij alle participanten binnen de Collaborative Study Group auteursrecht krijgen. In Engeland heeft dergelijk onderzoek al tot publicaties geleid in gerenommeerde tijdschriften, waarbij honderden auteurs binnen de Collaborative Study Group een PUBMED citatie hebben. Daarnaast is het voor de deelnemende assistenten mogelijk om zelf onderzoeksvragen te formuleren, die na beoordeling op wetenschappelijke inhoud, kunnen worden uitgewerkt en gepubliceerd namens de groep.

Patiënten:
Alle patiënten die een resectie ondergingen voor rectumcarcinoom in 2011 worden in ieder ziekenhuis geïdentificeerd in de door hen aangeleverde dataset ten behoeve van de DSCA registratie. Deze dataset wordt door elk individueel ziekenhuis retrospectief aangevuld met relevante data ten behoeve van het project op basis van de (elektronische) statusvoering. Patiënten zelf zullen niet benaderd worden.

Uitvoering:
Een of twee AIOS/ANIOS begeleid door een staflid vullen per ziekenhuis de teruggegeven basisgegevens in een geanonimiseerde Webbased Case Record Form (CRF) in, welke aangevuld wordt met een dataset ten behoeve van de lange termijn uitkomsten tot het meest recente geregistreerde follow-up moment. Een tweede AIOS/ANIOS kan per centrum worden toegevoegd bij een te includeren aantal van meer dan 30 patienten voor het desbetreffende centrum. Van de lokale onderzoekers wordt gevraagd alle aan de index operatie gerelateerde gebeurtenissen op te sporen om de CRF’s zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Inclusietermijn:
De online survey is vanaf 1 mei tot 1 augustus 2015 open om de data invoeren. Hierna zal de datacleaning plaatsvinden en hopen we in November 2015 met de eerste resultaten te komen.

Inclusiecriteria

  • Alle patiënten die in 2011 een operatieve behandeling kregen voor een rectumcarcinoom

Exclusiecriteria

  • Geen


Het succes van deze studie is volledig afhankelijk van de participatie van AIOS/ANIOS, vandaar dat alles onder een naam: de Dutch Snapshot Research Group gepubliceerd zal worden. Heeft u interesse en maakt uw centrum nog geen deel uit van de Dutch Snapshot Research Group? Meldt u zich dan direct aan bij:


W.A.A. Borstlap, Arts-onderzoeker Chirurgie
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam, kamer: G4-139
w.a.borstlap@amc.uva.nl
Tel: 020-5665199/ sein: 8159507
Fax: +31 (0)20 566 6569