logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

De SPRINT studie

Studie naar het mechanisme van het anti-kanker vaccin Stimuvax bij patiënten met rectum carcinoom.

Een multicenter, gerandomiseerd, niet-geblindeerd onderzoek naar het werkingsmechanisme van het therapeutische anti-kankervaccin Stimuvax® (L-BLP25) bij proefpersonen met rectumkanker die neoadjuvant chemoradiotherapie krijgen.
Stimuvax® is een 'vaccin', ontworpen om het afweersysteem te stimuleren de kanker te bestrijden. Het bevat een stof die bijna identiek is aan MUC1, een stof die darmkankercellen aanmaken. Stimuvax® kan het lichaam ertoe aanzetten om MUC1 aan te vallen. Het afweersysteem van het lichaam is dan mogelijk in staat de kankercellen aan te vallen en te doden. Stimuvax® is al getest bij mensen met longkanker en andere soorten tumoren. In sommige patiënten met vergevorderde longkanker heeft Stimuvax de overleving verlengd van 13 naar 30 maanden.

Studiedoelen:

Primair:
In dit onderzoek wordt Stimuvax® (of L-BLP25 of BLP25 liposoomvaccin) getest voor de behandeling van het rectumcarcinoom. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat voor effect Stimuvax® heeft op het afweersysteem. Er wordt onderzoek gedaan naar veranderingen in de cellen die betrokken zijn bij de afweer in het bloed voor, tijdens en na de behandeling. Daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke cellen en stoffen van het afweersysteem in de tumor.

Studieopzet:

De studie bestaat uit drie armen: A, B en C.
De proefpersonen die worden ingedeeld in groep A krijgen 8 weken lang elke week een vaccinatie met Stimuvax®, samen met de chemoradiotherapie, gevolgd door een negende vaccinatie ongeveer 9-7 dagen voor de operatie. Deze proefpersonen krijgen ook een lage dosis cyclofosfamide 3 dagen voor de start van de chemoradiotherapie. Er is gebleken dat een lage dosis de effecten van kankervaccins zoals Stimuvax® versterkt. De proefpersonen die worden ingedeeld in groep B krijgen 8 weken lang, elke week een vaccinatie met Stimuvax®, samen met de chemoradiotherapie, gevolgd door een negende vaccinatie ongeveer 9-7 dagen voor de operatie. De proefpersonen die worden ingedeeld in groep C krijgen alleen de standaard chemoradiotherapie. Dit is de controlegroep.