logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

(inclusie gesloten, de resultaten worden eind 2015/begin 2016 verwacht)

De TREND-studie

Transanal endoscopic microsurgery versus endoscopic mucosal resection for large rectal adenomas.

Darmkanker is één van de meest voorkomende maligniteiten in de westerse wereld. In Nederland bedroeg in 2006 de incidentie 11.231 patiënten en overleden 4.709 patiënten aan deze aandoening. Het percentage zal doorstijgen in 2015 tot 14000 nieuwe patiënten per jaar.
Vroege opsporing en verwijdering van rectumadenomen kan het ontstaan van rectum carcinomen voorkomen. Resectie van zeer grote rectumadenomen kan ofwel chirurgisch, of met uitgebreide endoscopische technieken worden verricht. Uit de beschikbare literatuur blijkt dat Transanale Endoscopische Microchirurgie (TEM) en Endoscopische Mucosa Resectie (EMR) hiervoor even effectief zijn. Gerandomiseerde studies ontbreken echter. Het doel van de TREND-studie is om de kosteneffectiviteit en utiliteit van TEM en EMR voor de resectie van grote rectumadenomen met elkaar te vergelijken.

Wij hopen dat de TREND-studie duidelijkheid zal brengen over de beste behandeling bij patiënten met een groot rectumadenoom.

Wij dragen er zorg voor dat uw patiënt bij een van de deelnemende ziekenhuizen in de eigen regio gezien wordt en handelen alle administratieve zaken af.

Inclusiecriteria

 1. Niet-gesteeld rectumadenoom > 3cm.
 2. Lokalisatie: onderrand 0 - 15 cm vanaf linea dentata; > 50% van het adenoom gelokaliseerd ≤ 15cm.
 3. Histopathologie (indien biopten): géén submucosale invasie.
 4. Endoscopisch ONVERDACHT voor maligniteit:
  • Kudo pit patroon III of IV.
  • Geen excavatie of depressie.
  • Geen plooiconvergentie.
 5. Afwezigheid van grote (>1cm) nodus op vlakke laesie.
 6. Bij twijfel over diepte invasie: EUS + evt. LN biopsie.
 7. 18 jaar of ouder.

Exclusiecriteria

 1. Flexibele endoscopie toont centrale depressie of excavatie.
 2. Flexibele endoscopie toont Kudo type V of andere verdenking op maligniteit.
 3. Biopten - indien genomen - tonen submucosale invasie.
 4. EUS - indien verricht - toont submucosale invasie.
 5. Patiënt is niet in staat om vragenlijsten te beantwoorden.
 6. Niet-corrigeerbare stollingsafwijking (INR>2; of trombocyten <90x109/L).
 7. ASA-classificatie ≥4.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met:

Gijsbert Musters
Arts onderzoeker chirurgie, trialcoördinator
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Email: G.D.Musters@amc.nl
Tel: 020-5669111, sein 59507

Prof. dr. P. Fockens
MDL-arts
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
P.Fockens@amc.nl
Tel: 020-5669111, sein 63408

Meer informatie over de trial is te vinden op www.trialregister.nl onder nummer NTR1422 of op de website www.trend-studie.nl.